Nagrađuju vas sa 1.000,00 kn ako im pronađete zaposlenika!