Stari Grad na Hvaru organizira II. Internacionalni festival pelinkovca