Burnim panelima na temu ženskih prava i rodne ravnopravnosti započeo prvi Women’s Weekend