Danas se obilježava dan jednog od najpopularnijih koktela na svijetu