GfK: većina građana ne zna za zakon o zaštiti potrošača