Kraj maškarane vladavine u Rijeci uz Međunarodnu karnevalsku povorku