Nautičke luke: 11 posto više nautičara i 13 posto više noćenja u 2007.