Ovo su mitovi u koje svi vjerujemo, a potpuno su lažni.