Pronađen pergament o borbi drevnih Egipćana sa mamurlukom