U siječnju počinje osposobljavanje vinara i vinogradara