Katz Orange, jedini bar koji kombinira hranu i piće u Berlinu