Ivar De Lange: “Morate se opeći, morate raditi bolesni! Morate upoznati i stranu ovog posla koja i nije lijepa!”