Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

UVJETI PRODAJE WEB SHOP-A BARMEN.HR

 

1. OSNOVNI POJMOVI

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu posredstvom web stranice barmen.hr. A. Mihića 6/1, 51000 Rijeka, Hrvatska (u daljnjem tekstu Udruga konobara i barmena Hrvatske ) – Web shop barmen.hr (u daljnjem tekstu: web shop). Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Usluga se smatra edukacijom koja se provodi u organizaciji Udruge konobara i barmena Hrvatske. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jednu uslugu, popuni tražene podatke i plati naručenu uslugu. Primatelj se smatra osoba kojoj se usluga isporučuje, a različita je od osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

 

2. OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanje i kupnju usluga od barmen.hr tj. za kupnju na web shop-u. Barmen.hr sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

 

3. NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Usluge se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može rezervirati mjesto za edukaciju nakon registracije  korisnika. Usluga se smatra naručenom kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine: E-banking-om, općom uplatom, gotovinom. Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada barmen.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu te ovisno o mogućnosti provjere uplaćenog računa. U trenutku kada je narudžba zaprimljena, barmen.hr će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je usluga naručena. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada barmen.hr utvrdi da je iznos narudžbe uplaćen. Ukoliko naručena usluga nije raspoloživa zbog popunjenosti mjesta, barmen.hr će obavijestiti kupca da usluga trenutno nije raspoloživa te o roku u kojem će biti ponovo na raspolaganju. Naručenu uslugu barmen.hr isporučuje u unaprijed navedenim terminima. Ukoliko je usluga naručena, a kao način plaćanja je odabran E-banking ili opća uplata, barmen.hr se ne obvezuje rezervirati mjesto na edukaciji dok uplata nije zaprimljena.
*Zadržavamo pravo ne održavanja edukacije ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika. U slučaju ne održavanja edukacije vraćamo uplaćeni novac.

 

4. NAČIN KUPNJE USLUGE NA WEB SHOP-U

Odabirom svake usluge pored iste su ispisani detalji – naziv edukacije, kratak opis, cijena i termin edukacije. Odabirom pojedine usluge, ista se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedine usluge vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su s već uračunatim PDV-om. Pristupom meniju „Košarica“ dobivate uvid u odabranu uslugu, količinu i cijenu. Usluga uvrštena u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Idi na plaćanje“. Nakon pritiska na tipku „Idi na plaćanje“ pristupate u obrazac narudžbe s ispisanom uplatnicom i QR kodom za direktno plaćanje putem m-banking aplikacija. Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje E-banking-om, općom uplatom ili kartičnim plaćanjem, a barmen.hr ne raspolaže naručenom uslugom, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će barmen.hr izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će barmen.hr izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

 

5. NAPLATA / AUTORIZACIJA

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. U slučaju plaćanja e-banking-om i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

 

6. PRAVO NA RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44. Zakona o zaštiti potrošača. Povrat sredstava u slučaju nedolaska na edukaciju:

100% povrat za rezervacije otkazane 60 i više dana prije početka edukacije
50% povrat za otkazivanja unutar 30-60 dana
25% povrat za otkazivanja unutar 15-30 dana
0% unutar 2 tjedna do početka edukacije

 

7. PODACI O USLUGAMA

Podaci o uslugama na web shop-u sačinjeni su temeljem baze podataka barmen.hr. Fotografije usluga su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati uslugama koji su predmet narudžbe. Podaci o uslugama (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web shop-u barmen.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web shop-u barmen.hr zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Udruga konobara i barmena Hrvatske na svojim web-stranicama uz prethodnu kontrolu sadržaja predstavlja informacije o programima i radu Udruge, ali ne odgovara za potencijalne netočne informacije pružene putem svojih web-stranica. Molimo posjetitelje ukoliko uoče nepravilnosti ili greške u sadržaju web-stranica da svoja zapažanja dojave e-mailom na [email protected].

Udruga konobara i barmena Hrvatske zadržava pravo izmjene sadržaja na web-stranicama bez prethodnog upozorenja.

 

8. RASPOLOŽIVOST USLUGE

Predmet narudžbe mogu biti samo usluge za koje je u narudžbi naznačeno da su slobodna mjesta raspoloživa.

 

9. POVRAT I REKLAMACIJE

U slučaju otkazivanja usluge kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju barmen.hr i to e-mailom, telefonski ili pismeno. Kupac ima pravo na povrat novca za nedolazak na edukaciju u sljedećim slučajevima:

100% povrat za rezervacije otkazane 60 i više dana prije početka edukacije
50% povrat za otkazivanja unutar 30-60 dana
25% povrat za otkazivanja unutar 15-30 dana
0% unutar 2 tjedna do početka edukacije

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)
Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

 

12. OSTALI UVJETI

Za valjanu narudžbu usluge osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Platitelj snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Barmen.hr zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje barmen.hr stranica.

 

13. PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga web shop-a barmen.hr prihvaćate ove uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati usluge. Ove web stranice sadrže informacije o uslugama UDRUGE KONOBARA I BARMENA HRVATSKE te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop. UDRUGA KONOBARA I BARMENA HRVATSKE ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

 

14. AUTORSKA PRAVA

UDRUGA KONOBARA I BARMENA HRVATSKE je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Niti jedan dio navedenog web-sjedišta koji je autorsko djelo UDRUGE KONOBARA I BARMENA HRVATSKE ne smije se reproducirati bez pismene dozvole vlasnika niti ustupati trećim osobama. Fotografije u galerijama autorsko su djelo zaposlenika i vanjskih suradnika Udruge konobara i barmena Hrvatske, osim ako nije drukčije naznačeno. Logotipi sponzora koriste se u svrhu promoviranja proizvoda tih poduzeća.

 

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.