Tatjana Friedrich: “Mislim da će se barska scena vratiti na osnove”