Alen Fućak: “Želimo od BEERanja napraviti tradiciju.”