Ljudi piju da zaborave, ali sa svakim pićem tuga sve jača