Za Kornat krivi Nacionalni park, policija, vojska i DVD-ovi